Tag: Buku tentang HB Jassin

HB Jassin Redaktur Abadi (3)

HB Jassin Redaktur Abadi (3)

Tulisan ini merupakan lanjutan dari HB Jassin Redaktur Abadi (2) Kadang-kadang, Jassin pun meluangkan waktu untuk memberikan nasihat kepada para pemula. Kepada Sjaf K. Harly misalnya, Jassin mengatakan, “kiranya Saudara masih memerlukan latihan yang banyak jika hendak mencapai kemajuan dalam karang-mengarang. Saya anjurkan supaya Saudara memperhatikan karangan-karangan yang baik yang ditulis oleh pengarang-pengarang yang telah …

+ Read More

HB Jassin Redaktur Abadi (2)

HB Jassin Redaktur Abadi (2)

Merupakan Lanjutan dari HB Jassin Redaktur Abadi (1) Dalam membacai karangan yang masuk ke meja redaksi, Jassin adalah seorang pencari. Jassin akan sedih dan kesal jika yang dia cari tidak ditemukannya. Sebaliknya, Jassin akan ikut senang bila diantara tumpukan karangan yang masuk terselip sebutir mutiara. “Dari empat sajak yang saudara kirim, saya dengan senang hati …

+ Read More

HB Jassin Redaktur Abadi (1)

HB Jassin Redaktur Abadi (1)

Hampir separuh dari usia HB Jassin telah dia gunakan untuk meredakturi pelbagai majalah di Indonesia, sebagaimana akan kita lihat berikut ini. Jassin sudah mulai berkecimpung di bidang majalah sejak tahun 1940, ketika ia menjadi sekretaris majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh S. Takdir Alisjahbana. Tahun 1942 hingga tahun 1945 Jassin menjadi redaktur majalah Pandji Pustaka. …

+ Read More