Tag: Menugasi atau menugaskan

Menugasi atau Menugaskan

Menugasi atau Menugaskan

Sampai sekarang, masih sering kita jumpai orang menggunakan bentuk menugasi dan menugaskan secara bertukar-tukar. Maksud saya, alih-alih menggunakan bentuk dengan akhiran –i (menugasi), digunakan orang bentuk dengan akhiran –kan (menugaskan). Supaya kita dapat melihat mana bentuk yang seharusnya dipakai dalam kalimat tertentu, baiklah saya kemukakan beberapa contoh lain yang sejalan dengan bentuk itu. Kata tugas …

+ Read More