Tag: Pekerjaan HB Jassin

HB Jassin Redaktur Abadi (1)

HB Jassin Redaktur Abadi (1)

Hampir separuh dari usia HB Jassin telah dia gunakan untuk meredakturi pelbagai majalah di Indonesia, sebagaimana akan kita lihat berikut ini. Jassin sudah mulai berkecimpung di bidang majalah sejak tahun 1940, ketika ia menjadi sekretaris majalah Pujangga Baru yang dipimpin oleh S. Takdir Alisjahbana. Tahun 1942 hingga tahun 1945 Jassin menjadi redaktur majalah Pandji Pustaka. …

+ Read More